Kalundborg Museum
 

Kalundborg Museum

Kalundborg Museum blev stiftet i 1910. Det har til huse i Lindegården, der er en sekslænget bindingsværksgård i Kalundborgs middelalderlige højby. Museet er således nabo til Kalundborgs vartegn; den femtårnede Vor frue Kirke.

Lindegården er bygget oven på rester af Valdemar Atterdags middelalderlige bymur og de ældste dele af gården er bygget sidst i 1500-tallet.
Museets betydelige samlinger belyser den kulturhistoriske udvikling på Kalundborgegnen fra oldtiden til vore dage. Særlig berømt er museets dragtsamling fra perioden 1750 - 1900 og udgravningerne af en stor og rig vikingeboplads ved Tissø.
Kalundborg Museum indtrådte pr. 1. januar 2013 i den nye museumsorganisation Museum Vestsjælland sammen med de 5 øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer i Midt- og Vestsjælland.

Museum Vestsjælland, Klosterstræde 18, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk