Udgravninger

Nedenfor finder du en præsentation af udvalgte udgravninger fra museets arbejdsmark.

Eriksholm

Ved Eriksholm øst for Holbæk er museet i gang med at undersøge dele af en landsby fra middelalderen.
Undersøgelsen er et samarbejde med Københavns Universitet og projekt "Sjællands Middelalder".

Læs mere...

Rendsborgparken

Ved Kærby å’s forløb nær Rendsborgparken i den østlige del af Kalundborg har der i bondestenalderen strakt sig en fjordarm fra den fossile Kalundborg inderfjord.Ved fjordarmen er museet netop ved at afslutte udgravningen af en beboelse fra den sene del af bondestenalderens tragtbægerkultur på en jævn forhøjning i landskabet (omkring 3000 f. Kr.)

Læs mere...

Røsnæs

Det er efterhånden ved at være en tradition, at Danmark rammes af storme i efterår og vintermånederne.
På Røsnæs efterlod voldsomt vejr rester af en dobbeltgrav.

Læs mere...

Eriksholm 2014

Museets arkæologer foretog i august 2014 en mindre udgravning på en mark ved Eriksholm slot. Udgravningen var forårsaget af et stort antal metalfund gjort af detektorfolk fra Holbæk arkæologiforening inden for de senere år. Efter aftale med lodsejeren var marken blevet afsøgt med detektor, og der viste sig hurtigt flere koncentrationer af fund.

Læs mere...

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk